Door Henk van Deelen op 16 februari 2017

bestemmingsplan Lies 57

Ontwerp bestemmingsplan Lies 57 

Voor ons ligt een ontwerp bestemmingsplan voor Lies 57. Hierin wordt voorgesteld de bedrijfswoning een andere status geven met een extra uitrit erbij aan de oostkant. 

We weten allemaal om welke locatie het gaat, de voormalige groenhandel van Toby.

Het is er nu stil en het is het voornemen om in het bedrijfsgedeelte de kringloopactiviteiten van de Kerk onder te brengen.

Het is een goede zaak dat in het belang is van de gehele gemeenschap.

Een eigen vaste plek onder dak mooier kan het niet.

Weer een beetje bedrijvigheid op deze plek is goed voor het dorp Lies. Een stukje Kwaliteit om blij mee te zijn!

Deze locatie heeft de potentie om nog meer kwaliteit te genereren. Iedere eilander kent de situering ter plaatse: De woning bijna op de weg in een bocht.

Er zijn op deze plek een aantal ongevallen geweest.Ik heb ze van dichtbij meegemaakt, je vergeet het nooit. Het is een onveilige verkeerssituatie.

In Midsland is destijds de Pastorie afgebroken om deze reden.

De vraag is dus: hoe kunnen we hier een verkeersveilige situatie creëren?

Dit is het moment daarvoor, we hebben nu de kans!

We vragen het College daarom dan ook het gesprek aan te gaan met de eigenaar, om  tot een passende oplossing te komen.

Het bestemmingsvlak van het totale terrein biedt naar onze overtuiging mogelijkheden om een kwaliteitsslag te slaan, dat voor alle partijen voordeel zou kunnen bieden.

Wij zouden zo’n initiatief toe juichen.

Er ligt nu wellicht een eenmalige kans om dit onoverzichtelijke stukje Lies aan te kunnen passen. Die kans moeten we met beide handen aan pakken en het gesprek op een goede manier aangaan.

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen