Door Christa Oosterbaan op 11 mei 2016

Bijdrage commissie: Begroting GR de Waddeneilanden 2017.

 

Wij hebChrista Oosterbaan. okt 2013ben een aantal kleine vragen en een opmerking over deze begroting.

Allereerst maar even de vragen:

– Wij lezen in de tekst dat de begroting voor 1 april vastgesteld dient te worden door het AB, dit wordt op zijn vroegst 30 juni en dus zijn we 2 maanden te laat.

Hoe kan dat? En kan dit een probleem opleveren? ( wie checkt of een GR dit ook doet en wat zijn de eventuele sancties?)

 

  • De volgende vraag is een vrij eenvoudige denk ik: wat wordt er verstaan onder presentiegelden AB?

 

  • De laatste technische vraag: wat is een DVO regeling?

 

Dan nog het volgende:

We lezen dat deze begroting wordt gezien als een concept begroting. Dit lijkt ons ook de juiste benadering, aangezien we nog volop in discussie zijn over hoe we in de toekomst de samenwerking tussen de 5 Waddeneilanden zien.

Binnen onze gemeenteraad is er eigenlijk geen verschil van mening hierover. We hebben echter gemerkt dat dit niet op elk eiland hetzelfde is.

Het voorstel wat er tijdens de laatste waddenconferentie werd gedaan om met alleen de gemeenteraden, de griffiers en een jurist op het gebied van gemeenschappelijke regelingen, wordt hopelijk snel concreet.

Het is de bedoeling dat we daar vrij met elkaar kunnen praten over alle “mitsen en maren” én mogelijkheden en oplossingen voor de toekomstige samenwerking.

Het lijkt de Partij van de Arbeid fractie een goed idee om voor de bevolking op ons eiland een voorlichtingsavond te beleggen over dit onderwerp.

Wij denken dat het goed is de bevolking op de hoogte te brengen van de knelpunten waar we als kleine waddengemeente tegen aanlopen en welke oplossingen we hiervoor zien. Mochten de andere fracties ook iets zien in een dergelijke informatiebijeenkomst, dan lijkt het ons goed en eigenlijk vanzelfsprekend dat wij via de griffier, de andere gemeenteraden op de hoogte brengen van ons initiatief.

Doel is: samenwerken waar het moet, zelfstandig waar het kan!

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan