Door Henk van Deelen op 11 mei 2016

Bijdrage commissie: Helder Handhaven

De belhippogallery_picture (7)eidsnota “Helder handhaven” is een goed handvat voor handhaving. De nota is helder geschreven en is leesbaar voor een ieder. We zien dat hier veel werk is verzet.

Een complimentje is hier op zijn plaats.

In het gemeenteblad constateren we wel enige tegenspraak.

Soms enigszins verwarrend. Wie bepaalt nu wat er gebeurd?

Komt er nog een raadsvoorstel, zoals genoemd op blz 2 van het gemeenteblad ?

Als Raad, College en Burgemeester bepaal je de prioriteiten en vervolgens is het een bevoegdheid van het college hoe je dat beleid uitvoert. Moet je die prioriteiten en de             beleidsnota nu wel of niet vaststellen als Raad? Dit vinden wij niet zo helder…

 

Als alles voortaan volgens het boekje gaat, dan komt er hopelijk een eind aan frustratie van menig burger maar ook ambtenaar met betrekking tot zaken die niet lopen zoals het hoort. Momenteel wordt er regelmatig geklaagd door burgers en ondernemers over zaken die niet in de haak zouden zijn. Klachten komen voort uit overlast of zijn commercieel gerelateerd. Veel klachten bereiken helaas niet de gemeente, men klaagt, maar pakt niet door. Dat zou anders moeten zijn. Momenteel bestaat het gevaar dat steeds meer mensen niet het keurigste jongetje in de klas willen zijn, wat ook duidelijk is beschreven in de nota. Het is net als met vuil op straat, hoe meer er ligt, hoe gemakkelijker het is om ook maar wat op straat te laten vallen.

De afgelopen jaren heeft handhaving op een lager pitje gestaan dan daarvoor. De gevolgen zijn zichtbaar. Terrassen die uitbreiden als een zwamvlok, een wildgroei aan borden, uitstallingen op straat, noem maar op. Het houdt niet op bij de bebouwde kom. In de natuurgebieden gaat ook regelmatig wat mis. Rijden in de natuur waar of wanneer dat niet mag, overtredingen van strandregels zoals het gebruik van stuntvliegers, zeilwagens en andere wind voortgedreven

sportvehikels. Veel mensen ergeren zich daaraan en de overtreders hebben weinig kans om gepakt te worden, of ze hebben het geld van die enkele boete over voor hun eigen plezier, zonder daarbij rekening te houden met anderen. Jammer is wel dat de duidelijke prioritering aanleiding kan geven tot meer overtredingen omdat er toch niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. De zogenaamde free riders, dus mensen die berekenend regels overtreden, zouden dit als handboek kunnen gebruiken.

Er is natuurlijk de gelegenheid tot piep-meldingen. Dan moet er binnen 14 weken wat aan worden gedaan. Dat moet dan ook gebeuren, zodat de aanmelder het idee heeft serieus genomen te worden.

 

Wat betreft de prioritering kunnen wij ons volledig vinden in de hoogste prioriteit voor het recreatief gebruik van woningen met een permanente bestemming. We zijn alleen wel heel erg benieuwd hoe het College dit gaat doen en of het resultaat oplevert.

Zoals al bij de jaarrekening opgemerkt door mijn fractiegenoot: vindt onze fractie dat de handhaving op bijgebouwen bij recreatiewoningen wél afgemaakt moet worden.

Dit was een actie waar al veel tijd en geld ingestopt is. De inventarisatie is toentertijd helemaal afgerond en in een aantal gevallen is er ook gehandhaafd. Door dit nu op prioriteit 4 te zetten gooi je in onze ogen geld weg én creëer je een ongelijke situatie voor mensen waar hierop wel gehandhaafd is.

Onverkoopbaar naar deze mensen en het geeft rechtsongelijkheid. Rechtsongelijkheid voor diegene die zich aan de regels houden of waar opgetreden is.

 

Helder Handhaven is de titel van deze Nota.

De vraag is: hoe helder en krachtig handhaaf je? Maar ook: hoe communiceer je met de burgers en niet te vergeten: met de Raad over waar je mee bezig bent. Publiceer je acties! Laat zien dat je optreedt. Dat schept duidelijkheid en voorkomt meer overtredingen.

Met de beleidsnota “Helder handhaven” is een grote stap in de goede richting gezet. Nu nog de uitvoering.

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen