Door Henk van Deelen op 11 mei 2016

Bijdrage commissie Parapluvoorziening wijzigingsbevoegdheid Kampeerterreinen

hippogallery_picture (7)Bijna 4 jaar geleden heeft de raad een motie aangenomen over dit onderwerp. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze motie tot uitwerking kwam?

Door de motie worden de verschillende bestemmingsplannen straks op dit punt aangepast. De aanpassing van de regeling geeft de eigenaren van de kampeerterreinen de mogelijkheid bij uitbreiding grotere stacaravans te plaatsen, tot 45m2, met behoud van het oorspronkelijke aantal jaarstandplaatsen.

Een van de voorwaarden was, dat ook in de uitbreiding slechts 15% van de oppervlakte in gebruik mag worden genomen door caravans. Deze regel gold ook voor het nu al gebruikte deel.

Bovendien geldt de eis om de uitbreiding te voorzien van een randbeplanting van ten minste 7 meter om een landschappelijke inpassing te waarborgen.

Ook kan, door overname van een bestaand kampeerterrein elders op het eiland, een schaalvergroting en kwaliteitsverbetering plaatsvinden, mits men daar de ruimte voor heeft.

Wij kunnen akkoord gaan met het voorgestelde ontwerp en de ter inzage legging.

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen