Door Christa Oosterbaan op 11 mei 2016

Bijdrage commissie: TS25

Christa Oosterbaan. okt 2013TS 25 is de inspraak in geweest en nu is het nu aan de raadscommissie om haar mening te geven over deze toekomstvisie voor Terschelling.

Allereerst willen wij zeggen dat wij voor het overgrote deel ons kunnen vinden in deze visie! Het geeft wat de Partij van de Arbeid betreft een goed beeld van hoe het eiland ervoor zou móeten staan in 2025!

De gevolgde procedure en inspraakrondes zijn zorgvuldig voorbereid en na wat prikken van de gemeenteraad is er nog meer ingezet om de jeugd erbij te betrekken.

Dit is terug te zien in het gemeenteblad door o.a. de lessen op het Schylger Jouw.

De pijlers waarmee de visie is opgebouwd daar staan wij vierkant achter. Een krachtige samenleving, een duurzame economie en een waardevolle omgeving. Ook wel people, profit, planet genoemd!

Maar na al deze lofuitingen, voorzitter, zou de PvdA de PvdA niet zijn, als zij niet ook nog wat opmerkingen en aanvullingen heeft….

Ik loop deze even na aan de hand van de bladzijden in het boekje wat wij destijds gekregen hebben.

 

Blz.9 Een krachtige samenleving. Dit gaat wat ons betreft over leefbaarheid, nieuwe ontwikkelingen zoals de Tonnenloods, maar ook kritisch durven blijven kijken naar onszelf als gemeente en dan doel ik met namen op het stukje over de kwetsbare inwoners. Zoals ook al genoemd daarstraks bij de behandeling van de jaarrekening.

Over de vernieuwing van het onderwijs die we voor ons zien in 2025, is goed nieuws te melden. Het OPOT is al volop bezig met het concept van de Next Level School.

Het MIWB is voorlopig gegarandeerd op het eiland door de bouw van de nieuwe Campus en waarschijnlijk een grote investering in de vernieuwing van het schoolgebouw door de NHL.

Dit zijn ontzettend belangrijke zaken voor de samenstelling van je bevolking. Instellingen als het MIWB, maar ook rijksinstellingen zorgen er toch vaak voor dat jongere, goed opgeleide mensen zich hier vestigen.

Ook op bladzijde 9 een stukje over de voorzieningen op het eiland. Wij zeggen: kwantiteit, houden wat we hebben en kwalitatief verbeteren!

 

Blz.10 Een duurzame economie: zonder boeren geen mooie polder. We moeten eigenlijk inzetten op natuurinclusief inzetten ipv verduurzaming. Voor een gedetailleerde uitleg hierover verwijs ik graag naar mijn fractiegenoot dhr. Zorgdrager. Wat wij hier nog wel missen is het specifiek benoemen van cultuur en de eilander evenementen.

 

Blz.13 Een waardevolle omgeving. De natuur is de belangrijkste trekpleister.

2020 zelfvoorzienend wordt lastig maar we moeten ons er voor blijven inzetten. Wij vinden dit een verplichting aan de generaties na ons. We geven dan ook nogmaals het voorzetje om bij de Kadernota het stimuleringsfonds in te stellen.

 

Op bladzijde 22 zien wij een tegenstelling en die zou er dan ook uit moeten. Op de voorgaande bladzijden hebben we geconcludeerd dat jongeren en jonge gezinnen prioriteit moeten krijgen bij ontwikkelingen in de woningmarkt. Als we dan lezen dat er een woningbehoefte onderzoek moet worden uitgevoerd om te bepalen welke woningvoorraad ( omvang en type) voor nu en in de toekomst noodzakelijk is, dan lijkt dit ons overbodig. Schrappen dus. Scheelt tijd en geld.

 

Terschelling autoluw! Mee aan de slag! OV en bagageafhandeling.

Op blz.24 wordt nog even gerefereerd aan ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg. Dit hebben wij al in de jaarrekening besproken, maar zie hier…het staat ook in de toekomstvisie.

Bovendien moeten we ons niet rijk rekenen met nóg meer vrijwilligers, want er zijn al zo veel mensen die dat op het eiland doen.

 

Blz.25 Eindexamen Havo, vwo en mbo 2 niveau realistisch?

Coöperatief komt veel voor. Wonen, energie, onderwijs…. Is dit een modeterm?

 

Iets wat wij echt missen in het hele stuk zijn de eilander tradities en gebruiken. Wat de Partij van de Arbeid betreft leggen wij lokaal geen regelgeving op waardoor deze in gevaar zouden komen. Ik doel dan met name op St.Jan, Meivuren, Cyprianrace etc. Graag iets hierover toevoegen voor de Raad.

 

Blz.33 schuitengat. Voortvarend mee aan de slag gegaan.

 

Blz.39 kleinschaligheid en authenticiteit moeten kernwoorden zijn! Dit is ook genomed in de reactienota. Prima!

 

Blz.41 Inning toeristenbelasting. Gastvrij, eerlijk voor de toerist en vriendelijker voor de ondernemer. Goede verantwoording.

 

Blz.43 horeca als ondergeschikte nevenactiviteit op campings? Alleen voor eigen gast.

 

Blz.46 winkelgebieden autovrij? Tijdens hoogseizoen ja.

 

Blz.49 Visserij: te smalletjes dit. Inzetten op ondersteuning in Den Haag vanuit gemeentebestuur of waddensamenwerking. Dit stukje tekst is wel heel makkelijk.

 

Blz.56 t/m 60 Duurzaamheid! Speerpunt.

 

Blz.62 onderaan. We praten over combinaties, verbinding zoeken en samen optrekken als het gaat om ecologische ontwikkeling en economische groei. Wat ik hier dan wat mis is om de SET en Sense of Place hierbij te betrekken. Want als iemand die verbinding kan leggen zijn deze mensen het wel en zo kunnen we ook na 2018 nog profiteren van het Sense of Place verhaal.

Maar ook de Fjoertoer en de Berenloop zijn evenementen waarbij natuur en economie goed samengaan.

 

Blz.75 en 76: betrekken van jeugd bij politiek en de waddensamenwerking!

 

Dat was het voor nu, dank u wel.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan