Door Henk van Deelen op 6 november 2015

Bijdrage PvdA in raadscommissie 03 november, Ontwerp Bestemmingsplan Torenstraat 43

 

Er ligt een voorstel voor ons om in te stemmen met het ontwerp Bestemmingsplan, zodat er kan worden gestart met de  procedure om uitbreiding van de Hema mogelijk te maken.  De noodzaak tot uitbreiding wordt onder meer onderbouwd door het argument om het gehele Hema-assortiment te voeren. Men vraagt vanuit de Hema-organisatie een minimale oppervlakte van 500m2.

De oplossing die men gevonden heeft om dit mogelijk te maken is door een achterliggend pand bij de winkel te trekken.  Hirvoor moet een deel van dat pand aan de woonbestemming worden onttrokken door middel van een onttrekkingsvergunning.  Oo moet in de Zeevaartschoolstraat een aanpassing van de bestemming van 22a worden gewijzigd naar Detailhandel.

Als je gaat afwijken van bestaande Bestemmingsplannen moet je daar goede redenen voor op tafel l ggen en dan kan je een afweging maken.

Een van die redenen is natuurlijk het economische belang van een dergelijke winkelvoorziening  een dijdelijke behoeft is en een welkome aanvulling op het bestaande winkelaanbod.

Er ligt een uitgebreid dossier, welke de noodzaak en de technische uitvoerbaarheid aantoont. Ook een compensatie voor de onttrokken woonruimte word genoemd.

Onze fractie staat er niet negatief tegenover, maar wil nog wel van het College horen waarom er hier geen precedentwerking vanuit gaat naar andere situaties in het winkelgebied op West.

Zowel voor wat betreft het onttrekken van een woning, als het omzetten van wonen naar detailhandel.

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen