Door Christa Oosterbaan op 6 november 2015

Bijdrage PvdA raadscommissie 03 november, Bestuursrapportage november 2015

De bestuursrapportage moet een tussenstand zijn van het lopende boekjaar. Daaraan vast zit nu ook een begrotingswijziging. Wat de PvdA betreft prima om dit zo te doen.

De bestuursrapportage laat t.o.v. vorige week besproken begroting 2016 ook een positief beeld zien over de komende jaren. Dit komt vooral door de voor Terschelling positieve septembercirculaire.

Wij hebben hier vorige week ook al aan gerefereerd bij de behandeling van de begroting.

Er is dus een aantal tegenvallers, een hele grote meevaller bij de Algemene Uitkering en een aantal budgetten waarvoor we bij de jaarrekening 2015 een voorstel tot overheveling kunnen verwachten.

Onze fractie heeft geen inhoudelijke opmerkingen per programma, maar wel een kleine noot om mee te nemen naar de volgende jaren:

Heel erg mooi dat we een hogere uitkering uit het gemeentefonds kunnen verwachten, maar we weten ook dat deze circulaires nogal eens kunnen afwijken met de voorgaande circulaire. We moeten dus alert blijven en geen al te grote nieuwe dingen bedenken die niet nodig zijn. Wat sparen om zeer wenselijke of noodzakelijke zaken op te pakken kan absoluut geen kwaad.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan