Door op 6 november 2015

Bijdrage PvdA raadscommissie 03 november, rondvraag: stand van zaken Sigma

Op Terschelling functioneert een ” Snel inzetbare groep ter medische assistentie “(SIGMA )

Net als in de regio’s elders in het land.

Deze opereren onder de  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

 

We hebben begrepen dat er plannen  zijn om vanuit de landelijke organisaties of overheid  veranderingen aan te brengen in de opzet en /of paraatstelling van de SIGMA.

Wat  zijn de plannen rond deze SIGMA groepen, en wat betekenen eventuele wijzigingen  voor de inzetbaarheid en de medewerkers op Terschelling.

Bent u ,met ons, van mening dat door de eilander situatie een  geavanceerd hulpverlenings en preventie aanbod  bij grotere calamiteiten en evenementen op het eiland paraat moet zijn ?  Met meer mogelijkheden dan een soortgelijke groep aan de wal, waar men  sneller kan terugvallen op ziekenhuizen en soortgelijke instituties.

Kunt u de huidige medewerkers uitsluitsel geven over de toekomst van deze groep, zodat men na investeringen die gemaakt zijn in opleiding en materiaal, verder kan.

We zijn van mening dat er geen wijzigingen in opzet en organisatie mogen worden aangebracht  voordat er maatregelen, om de continuering van een goed rampenbestrijdingsplan en preventie maatregelen bij evenement  zijn geïmplementeerd.