6 november 2015

Bijdrage PvdA raadscommissie 03 november,Rapport gezamenlijke rekenkamercommissie mbt de Waddensamenwerking.

_export_www_pvda_html_wp-content_blogs.dir_237_pvda_files_cache_c0ec4e64421ec9a50208cd713ecea4ef_1393535637vuurtorens02

Een belangrijk rapport voor de toekomst van de bestuurlijke zelfstandigheid van álle Waddeneilanden en dus voor ons als Terschelling.

Een zeer gedegen en kritisch rapport, waarvoor wij de complimenten aan de rkc willen geven.

Er staan behoorlijk wat verbeter- en aandachtspunten in dit rapport. Niet allemaal zijn ze voor onze fractie verrassend, maar een aantal baren ons toch echt zorgen.

Het lijkt, procedureel gezien dan, vooral mis te zijn gegaan bij de implementatie van de nieuwe wet op de GR-en.

Zo had er een besluit moeten komen over de naamswijziging van het EC en de ER naar een DB en een AB. Dit is niet gebeurd. Slordig maar nog niet heel erg schadelijk.

Wat voor ons wel echt belangrijk is, is dat het AB niet goed in stelling is gebracht. Kwalijk! Want dat AB daarin zitten nu juist de vertegenwoordigers van alle gemeenteraden en alleen door de lokale volksvertegenwoordigers er goed bij te betrekken heeft deze samenwerking een kans van slagen.

Om het AB goed in stelling te kunnen brengen heeft het AB wel ondersteuning nodig. Eerder was dit een griffier van 1 van de Waddeneilanden, maar het zou beter zijn hier iemand voor te nemen die niet tussen 2 vuren in kan komen te zitten. Het belang van de GR kan in bijzondere gevallen natuurlijk afwijken van het belang van 1 Waddeneiland afzonderlijk.

Ook de terugkoppeling vanuit het AB naar de afzonderlijke gemeenteraden gebeurt niet of nauwelijks. Heel af en toe wordt de Raad en daarmee de gemeenschap geïnformeerd over zaken die het DB heeft besproken, maar ook dat kan en moet beter.

We zullen er echt meer bovenop moeten zitten en elkaar en de eilanders er meer bij moeten betrekken. Misschien is 3 keer per jaar een bijeenkomst ook wel erg weinig?

En welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden willen we overdragen aan de GR? Vraagstukken waar we vanavond niet uitkomen, maar die we binnen afzienbare tijd toch zullen moeten beantwoorden.

Sterker nog deze vragen hadden al beantwoord moeten zijn, want per 1-1-2016 moet de GR voldoen aan de nieuwe wet op de GR. Dat gaat niet lukken natuurlijk. Dus wat nu?

De bevoegdheden die nu overgedragen zijn aan de GR en daarmee aan het AB van deze GR zijn zo ruim geformuleerd, dat deze eigenlijk niets inhouden. Maar vanuit deze té ruim geformuleerde opzet, moet het DB weer opdrachten krijgen. Wie bepaalt eigenlijk wat het DB doet? Het DB zelf? Het AB niet in ieder geval. Het is echt heel verwarrend en wij vragen ons echt af, ondanks iedereen zijn goede bedoelingen en inzet, wat zijn we aan het doen. Er is kostbare tijd verspilt, helaas..

Het wordt dus de hoogste tijd om de zaken juist te doen en natuurlijk om de juiste zaken te doen.

Het is zaak dat alle eilanden gezamenlijk de stip op de horizon gaan zetten! Waar willen en misschien ook moeten we naartoe, willen we bestuurlijk zelfstandig blijven?!

Durven we dat aan gezamenlijk? Of blijft bij sommigen de “angst” bestaan dat samenwerking leidt tot verlies van eigen identiteit? Misschien is dat deels ook wel waar, maar niet verregaand samenwerken leidt uiteindelijk tot het verlies van je zelfstandigheid als eilandgemeente! En dat is iets wat we geen van allen willen.

 

Dus College: kom voortvarend met een goed onderbouwd advies naar de Raad over hoe we de GR vorm moeten gaan geven.

Bespreek met de andere Colleges of we die stip allemaal wel op hetzelfde punt hebben staan! Iets wat de vertegenwoordigers van Terschelling in het AB al eens tevergeefs op de agenda hebben gezet. Tegen de tijd dat dit onderwerp aan bod kwam, werd er keurig geconcludeerd dat het al te laat was om daar nog over te discussiëren…..

Op wat voor termijn denkt het College de gemeenteraad hierover een advies voor te leggen?

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat dit rapport ook eind november in de vergadering van het AB besproken dient te worden.