Bijdrage PvdA raadscommissie 06 jan.2015 Evalutie FUMO