Door Christa Oosterbaan op 8 januari 2015

Bijdrage PvdA raadscommissie 06 jan. 2015. Rondvraag n.a.v.”Dossieronderzoek”

Alle mediakanalen en politieke instrumenten zijn inmiddels aangeboord door PBT om onrust te zaaien onder de eilander bevolking. PBT lijkt wel een grammofoonplaat waar een kras op zit. Telkens hetzelfde verhaal.

Ondanks dat alles staat de PvdA nog steeds open voor elke optie van PBT, mits er daadwerkelijk bewijs is waaruit blijkt dat het onderzoek wat reeds gedaan is niet klopt.

Want als dat er niet is, vindt de PvdA fractie het onverantwoord puur op basis van insinuaties een nieuw onderzoek in te stellen. Een onderzoek dat weer tienduizenden euro’s gaat kosten en waaruit dezelfde conclusies verwacht kunnen worden! En wat voor ons klip en klaar is: PBT is bevooroordeeld! Dus welk onderzoek er ook gedaan zal worden, zolang de uitkomst niet past bij het vooringenomen standpunt dat er sprake is van grote misstanden bij de gemeente Terschelling houdt PBT niet op! De teller voor dit dossier staat nu al op meer dan € 25.000,- Dat zijn kosten gemaakt door advocaten wegens het lekken uit het geheime overleg met de fractievoorzitters door PBT en alles wat daarop is gevolgd. Dat is meer dan een half jaar het AVV-terrein onderhouden!!

Het al uitgevoerde onderzoek is gedaan, door een erkend bureau wat er geen enkel belang bij heeft om zaken onder het tapijt te vegen.

Ook bij zowel de raadsleden als de collegeleden is er geen enkel en dan ook geen enkel argument of motief om iets onder het tapijt te willen schuiven. Het is in ons aller belang dat de zaken op Terschelling correct verlopen. Dus mochten wij enige twijfel hebben, dan hadden wij allang aangedrongen op verdere stappen.

Alle relevante informatie is de raad ter beschikking gesteld, hier hebben wij met elkaar vele malen uitvoerig over van gedachten gewisseld. PBT heeft geen enkele keer met bewijs aangetoond dat het onderzoek niet zou deugen.

Het feit dat het onder geheimhouding besproken is (art.23 lid 2 van de gemeentewet), heeft niets te maken met de burger niet willen informeren over belangrijke zaken. Dit heeft te maken met een veilige omgeving waarbinnen ambtenaren moeten kunnen werken en waar zij ook in de toekomst vermeende misstanden moeten kunnen blijven melden. Ook heeft dit te maken met weerlegde beschuldigingen over personen die hierdoor wel beschadigd zouden kunnen worden. Art 10 lid 2.g van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Sterker nog door al deze acties is dit in sommige gevallen, betreurenswaardig genoeg, al gebeurd.

De fractie van de PvdA is zeer verontwaardigd over het beeld dat PBT probeert op te roepen alsof zij de enige volksvertegenwoordigers in de Raad zijn! Er wordt erg makkelijk gestrooid met ferme beschuldigingen door de beide heren van PBT, opmerkingen zoals “Poetin-achting praktijken” worden hier door raadszaal geslingerd. Voorzitter, mijn fractie roept PBT op om het debat weer met fatsoen te voeren, zonder de populistische spierballentaal. Dan kunnen we het op een volwassen manier prima met elkaar oneens zijn.

De raadsleden van de partij van de Arbeid nemen hun volksvertegenwoordigende taak heel erg serieus en hebben het betreffende dossier dan ook uitvoerig bestudeerd. Wij kunnen tot geen andere conclusie komen dan dat de beschuldigingen d.m.v. een grondig dossieronderzoek onderzocht zijn en onwaar zijn.

Dus nogmaals, fractie van PBT kom met bewijzen, dan staan wij open voor verdere discussie in beslotenheid! Want tot nu toe worden er personen valselijk beschuldigd.

 

De uitspraken van PBT zijn zoals gewoonlijk weer knetterhard maar de inhoud ervan is boterzacht!!

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan