Door Henk van Deelen op 8 oktober 2015

Bijdrage PvdA raadscommissie 06 oktober “Uitbreiding strandpaviljoen De Walvis”.

Voorzitter
Voor ons ligt het voorstel van het college over de uitbreiding van de Walvis.
Gelegen aan het natuurgebied het Groene Strand, langs het drukke fietspad en
tegen het duingebied  aan. Een gebied dat een hoge natuurwaarde heeft.
Een kwetsbaar gebied en daar moet je zorgvuldig mee omspringen. Dit onderschrijft onze fractie volledig.
Niet iedereen leest natuurlijk het hele bestemmingsplan, maar alle natuurregels en bijzondere waarden die voor deze locatie gelden worden benoemd in het ontwerp bestemmingsplan. Een natuurtoets is verplicht voor een dergelijke ontwikkeling in of nabij een natuurgebied.
De Walvis valt onder het ruimtelijk beleid voor strandpaviljoens.
Een  gebouw van maximaal 350m2 en een terras van maximaal 350m2 is 700m2 totaal. Tot dusver een duidelijk verhaal.
Echter de eigenaar van de Walvis wil meer dan die 40% uitbreiding, ten opzichte van de huidige situatie.

Er ligt een plan voor 800m2.
Het college houdt vast aan de 700m2 en heeft daar argumenten voor.
Het is een strandpaviljoen en die moeten het met 700m2 doen.
We hebben een uitgebreide inspraak ontvangen van mevr. I.Wiegman per mail. Uiteraard nemen we deze inspraak mee in onze overwegingen.

———————————————————————————————————————
Nu ligt de bal bij de raad en wij moeten er wat van vinden.
Houden we vast aan de 700m2?
Maar de aanvrager heeft ook goede argumenten, zoals het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, de toenemende eisen van de voedsel- en warenautoriteit , een invalide toilet ,verbeterde opslag, een hedendaagse keuken , passend in de door de politiek zo begeerde kwaliteitsverbetering.
Het publiek, onze gasten, waarderen deze voorziening in hoge mate. De argumenten en hoe deze uitbreiding zou kunnen worden gerealiseerd staan uitvoerig in de diverse paperassen die op deze aanvraag betrekking hebben. Een bijzonder uitgebreid en compleet onderbouwd verhaal ligt erbij: het ontwerp bestemmingsplan “De Walvis”.
———————————————————————————————————————-
Er zijn voor onze fractie nog een aantal vragen ,waar we graag een antwoord op hebben.
Zoals de verkeerssituatie  en publieke toiletten. Wij hebben vernomen dat een ander strandpaviljoen voor deze, door hem aangeboden faciliteit, een compensatie krijgt van 50m2. Geldt dat voor ieder strandpaviljoen?
De toekomstige ontwikkelingen ,die nu geen onderdeel vormen van deze plannen, wat betreft het eventueel verleggen van het fietspad: gaat dit in overleg met de beheerder van het terrein, dus SBB?
Sluit dit aan bij een Havenvisie, wat parkeren betreft bijvoorbeeld?
Wat betekent dit voor de Gemeente, wat is onze rol?
Wellicht kan het college hier een toelichting op geven.

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen