Bijdrage PvdA raadscommissie 06 oktober “Uitbreiding strandpaviljoen De Walvis”.