Bijdrage PvdA raadscommissie 06 oktober ” Begroting 2016″