Door Henk van Deelen op 20 februari 2016

Bijdrage PvdA raadscommissie 09 februari. Strandpaviljoen De Walvis.

Het bekende strandpaviljoen op het groene strand vraagt om uitbreiding. Wil de exploitant een groter bedrijf of moet hij, gedwongen door wet en regelgeving, zich aanpassen aan gewijzigde, veelal door overheden opgelegde verplichtingen zoals de Arbowet ende regelgeving van de NVWA ,om er een paar te noemen.

Strandpaviljoens kunnen wat ons betreft niet gelijk worden getrokken met andere horeca. Dit om een aantal redenen: Strandpaviljoens staan allen in of tegen een natuurgebied aan, zo ook de Walvis. Deze staat bij het Groene Strand waar ook zomers veel gasten en eilanders recreëren.

Er zijn bij de strandpaviljoens geen kelders en ook geen verdieping boven het bedrijf. Ook is er niet de mogelijkheid om op een achtererf een opslag te bouwen.

Dus in het kader van een goede ruimtelijke ordening en om verrommeling tegen te gaan die optreedt als je zaken buiten moet opslaan, is het van belang maatwerk te leveren.

Sommige ondernemers zijn wel creatief geweest in het zoeken naar een oplossing voor opslag. Dit heeft echter niet geleid tot een mooiere omgeving. Gestapelde containers, omdat men simpelweg ruimtegebrek heeft, moeten dus dan wel tot het verleden gaan behoren.

Daarnaast hebben de strandpaviljoens ook nog een (min of meer openbare) toiletvoorziening waar veel badgasten gebruik van maken.

 

Het kan dus zijn dat een strandpaviljoen niet in stoelen uitbreidt, maar wel in aantal vierkante meters ten behoeve van opslag, personeelsvertrekken en toiletvoorzieningen.

 

Wat de PvdA fractie betreft moeten dat dus de kaders zijn voor het toetsen van een aanvraag en niet alleen een oppervlaktemaat. Waarbij wel een maximum zal moeten gelden van ongeveer 850m2.

 

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen