Door Christa Oosterbaan op 20 februari 2016

Bijdrage PvdA raadscommissie 09 februari : Zwembad

Gelooft de wethouder nog in een aanvaardbare oplossing binnen de financiële kaders die de Raad gesteld heeft t.b.v. doelgroepen? Kan de wethouder de eventuele knelpunten benoemen en daar ook concreet in zijn?

Daarnaast heeft de raad aangegeven dat het zwembad onmisbaar is als slecht weer voorziening voor de gasten. Hoe ziet de wethouder dit?

Wij kunnen ervan uitgaan dat de wethouder met nieuwe financiële voorstellen komt als het met de huidige niet lukt? Waar moeten we dan aan denken? Qua bedrag en doelstelling.

Is de wethouder zich ervan bewust dat er binnen 3-4 maanden een definitief voorstel moet liggen? Dus bij de kadernota en niet pas bij technische begrotingsbehandeling.

Is de wethouder zich er van doordrongen dat er wellicht ook consequenties voor het personeel kunnen zijn? Dat dit tot onzekerheid leidt bij het personeel? Vindt de wethouder ook dat de gemeente een morele plicht heeft om het personeel zsm duidelijkheid te geven over deze onzekere situatie, ook al is het personeel in dienst van Sportfondsen?

Wij willen graag antwoord op deze vragen, om een stuk duidelijkheid te creëren naar de samenleving en het personeel.

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan