Bijdrage PvdA raadscommissie 09 februari : Zwembad