Door Christa Oosterbaan op 4 december 2014

Bijdrage PvdA raadscommissie 2 dec.14: Reglement van orde

Het is goed dat we ons reglement van orde voor de raads- en commissie vergaderingen herzien. Deze komt nu bijna in zijn geheel overeen met de modelverordening van het VNG.( vereniging Nederlandse gemeenten )

Twee belangrijke zaken die anders zijn dan de VNG verordening.

– Ten eerste: de vragenronde voor publiek is toegevoegd. Deze stond niet in de modelverordening, maar is op Terschelling een goed gebruik naar onze mening, waar ook gretig gebruik van wordt gemaakt.

Het tweede punt wat anders is, gaat om de samenstelling van de commissie. In de concept-verordening staat dat de commissie bestaat uit alle raadsleden. In de VNG verordening wordt gezegd dat ook niet- raadsleden beëdigd kunnen worden. Zij moeten dan wel, net als raadsleden, tijdens de laatste verkiezingen op een kandidatenlijst hebben gestaan in deze gemeente én geloofsbrieven zullen onderzocht moeten worden. Dus eigenlijk net als gekozen raadsleden, maar dan geen stemrecht en recht van deelname aan raadsvergaderingen.

De reden dat de PvdA fractie hiervoor kiest, is dat wij denken dat dit kan bijdragen om de belasting voor raadsleden te verminderen. Portefeuilles kunnen in ieder gevel  voor de commissievergadering verdeeld worden.

Dit zou ook het inhoudelijke debat ten goede kunnen komen. Daarnaast zou een mooi bij-effect kunnen zijn, dat geïnteresseerden voor het raadswerk op die manier al ingewerkt kunnen worden en zo wat aan het raadswerk kunnen snuffelen.

Wij stellen wel voor om een maximum van 2 personen per fractie per raadsperiode in te stellen voor dit commissiewerk. Om het overzichtelijk te houden. Dus als je in het begin als fractie direct 2 personen installeert mag je niet meer wisselen of vervangen.

Daarnaast zou ook opgenomen moeten worden, dat deze commissieleden voor een partij zitten en niet op persoonlijke titel.

Wij horen graag van de andere fracties hoe zij hierover denken.

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan