Bijdrage PvdA raadscommissie 2 dec.14: Reglement van orde