Bijdrage PvdA raadscommissie vergadering 01-09 “Herziene Kadernota 2015”