Door Christa Oosterbaan op 6 april 2015

Bijdrage PvdA raadsvergadering 31 maart. 2015 ” Instellen Adviescommissie Gaswinning”.

Naar aanleiding van de raadsbreed ingediende motie tegen gaswinning op en rond Terschelling, is het College aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Zoals bekend is onze fractie zeer betrokken en ook bezorgd over dit onderwerp.

Zoals al eerder gemeld door de wethouder, ligt de motie ondertussen bij alle in de motie genoemde partijen.

Een volgend actiepunt is het instellen van een onafhankelijke adviescommissie vanuit de eilander gemeenschap. Dit voorstel ligt nu voor ons.

Inhoudelijk vinden wij het een prima voorstel. De adviescommissie krijgt een eigen budget en kan daarmee ook zelf, indien gewenst, expertise inhuren om een beter beeld te krijgen van sommige zaken en zo ook een steviger onderbouwd advies uitbrengen aan het college.

Er wordt goed duidelijk gemaakt welke bevoegdheden de commissie krijgt. De commissie krijgt een adviserende rol mbt alle procedures annex met dit onderwerp, te weten gaswinning op en rond Terschelling.

Een andere bevoegdheid die in het gemeenteblad staat is: gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het College. Vooral dat laatste spreekt ons erg aan…

Het aantal commissieleden vinden wij wat laag en ook zouden wij een oneven aantal wenselijker vinden. Wellicht een aantal van 5 commissieleden?

Het totale budget voor ondersteuning zou dan uitkomen op € 7278,- (ipv € 6622,40) Dit is te overzien naar onze mening.

Als de andere fracties er ook zo over denken kunnen we in de 2e termijn hierover wel een amendement indienen.

Verder is onze fractie vreselijk nieuwsgierig hoe het College handen en voeten gaat geven aan de verdere uitvoering van de motie? Kan de wethouder daar expliciet wat over zeggen,? Zo niet nu, dan worden wij daar graag schriftelijk over geïnformeerd. Dus hoe gaan we (gemeente) de gesprekken in? Is er al zicht op wanneer er gesprekken gaan plaatsvinden etc.etc.

Als laatste nog een vraag over een bericht wat op 5 maart in de sociale media verscheen. Dit gaat over een voorgenomen statuswijziging van N2000 gebied. Volgens sommigen zou precies op 1 van de mogelijke boorlocaties de beschermde status van de duinen verdwijnen. Later kwam er weer een bericht voorbij dat dit niet juist is. Wat kan de wethouder ons daarover vertellen?

 Gemeenteblad adviescommissie

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan