Bijdrage PvdA raadsvergadering 31 maart. 2015 ” Instellen Adviescommissie Gaswinning”.