Door Christa Oosterbaan op 27 januari 2016

Bijdrage Raadsvergadering 26 januari.Benoeming kandidaten adviescommissie gaswinning

 

Misschien aardig om even een klein stukje terug te gaan in de geschiedenis. Want wat is er veel gebeurd in dit dossier! Waar een klein eiland groot in kan zijn! Het kan bijna niemand in heel Nederland ontgaan zijn dat de Terschellingers en vele liefhebbers van ons eiland in opstand zijn gekomen tegen de plannen om gas te winnen op of rond Terschelling.Uiteraard hebben we de vele reuring en media aandacht vooral te danken aan gas(T)vrij Terschelling! Wat een inzet! Dank daarvoor tot nu toe.

Ook de lijntjes met de politieke partijen in Den Haag zijn volop benut door de lokale afdelingen en leden van politieke partijen die lokaal geen afdeling hebben. En ook dat vaak met resultaat.

Maar, zoals ook al eerder opgemerkt door de Vereniging Gas(T)Vrij Terschelling: we zijn er nog niet! Alertheid blijft geboden en daarom is deze commissie ook zo belangrijk. Er is nog geen besluit genomen op het ministerie van EZ om gaswinning op en rond Terschelling definitief af te blazen en dit moet natuurlijk wel gaan gebeuren.

Noodzakelijk dus om de adviescommissie te gaan installeren en het heeft even geduurd, maar vanavond is het dan toch zover.

Er ligt een zorgvuldig traject ten grondslag aan het tot stand komen van deze adviescommissie. En zorgvuldigheid moet zeker boven snelheid gaan in deze.

De onderbouwing is te lezen in het gemeenteblad en gaat behalve over kennis, ervaring en een groot netwerk ook over de ondersteuning van de raadsbreed ingediende motie van 24 februari 2015.

Dit is wat de PvdA fractie betreft van groot belang om het College en de gemeenteraad zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Het mag dan ook zeker gezegd worden dat, mede door de oplettendheid van dhr.van Deelen en dhr. Schweigmann er nu een eensgezinde commissie geïnstalleerd kan worden.

Wat de PvdA fractie betreft: complimenten voor de voordracht en aan de slag

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan