Door op 25 mei 2015

BINNENVAART Groeiende en Groener!!

Sinds kort ben ik fractiewoordvoerder voor de scheepvaart.

Dit betekent dat er alles aan gedaan moet worden om snel kennis van zaken en ervaringen op te doen met deze sector. Veel gesprekken en werkbezoeken zijn daarvoor nodig.

Afgelopen week was er een rondetafelgesprek over onze Binnenvaart in de Tweede Kamer. Dit is een open gesprek tussen Tweede Kamerleden en belangenorganisaties van de binnenscheepvaart. Interessante en inspirerend: over het onderhoud en de verbeteringen die nodig zijn voor ons vaarwegennet; wat is de toekomstverwachting voor onze Binnenvaart ?; Wat doet de Binnenvaart aan milieumaatregelen ?; enz.

Onze vaarwegen blijken volgens de organisatie voor logistiek scheepvaart “ Schuttevaer “ nog 7 keer meer scheepvervoer aan te kunnen. Dat is goed nieuws als je bedenkt dat binnenlands vervoer over het water veel schoner is dan andere manieren van vervoer. En het wordt nog schoner met de ‘Europa-6-norm’voor nieuwe motoren in schepen, vanaf 2018 de norm voor scheepsmotoren. Dik 25% procent van het totale binnenlandse vervoersverkeer gaat nu over het water. Een containerschip vervoert de lading voor 250 vrachtwagens! De binnenvaartsector wil groeien, onvoorwaardelijk!! Schuttevaer meldt dat er nog een grote groei mogelijk is.

Voor de periode tot 2028 zijn investeringen in projecten voor binnenscheepvaart vastgelegd. Wensen zoals bijvoorbeeld WIFI op elke sluis tot verbreding en verhoging van bruggen.

Eind juni komt er vanuit de sector een vaarprogramma naar de Kamer met alle infrastructurele projecten die nodig zijn.

Ook voor Fryslan staat er aardig wat op het spel, want we zijn een belangrijke vaarverbinding van Lemmer tot Delfzijl.

Al met al lijkt het erop dat de binnenvaartsector zonder al te grote kleerscheuren uit de crisis is gekomen. De hoogste prioriteiten liggen nu eerst bij het het nemen van maatregelen ter voorkoming van vaarincidenten, zoals het aanvaren van bruggen.

Ook het vergroenen van de binnenvaart staat hoog op de lijst.

Dus: werk aan de winkel, handen uit de mouwen voor scheepvaart, vergroening en veiligheid op en rond onze wateren!

Zie ook : www.lutzjacobi//twitter.com