Door Christa Oosterbaan op 30 maart 2018

Duiding verkiezingsuitslag. Gemeenteraad 29 maart

De verkiezingen liggen alweer een week achter ons. Mensen van buitenaf zullen misschien zeggen dat er geen grote veranderingen zijn, maar voor de gemeentepolitiek op Terschelling is dat toch anders denk ik.
Een nieuwe partij erbij, Samen Terschelling. Erg knap, het is niet gemakkelijk om een nieuwe partij op te starten en dan ook nog een zetel te bemachtigen. Vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd meneer Bos en natuurlijk uw mede-partijgenoten.
Dit maakt dat Plaatselijk Belang een zetel inlevert en met 2 raadsleden doorgaat, met een nieuwe start zoals dhr. Smit zegt.
We wensen beide partijen veel succes en hopen op een goede en constructieve samenwerking met hen, deze raadsperiode.
Ook de VVD kan zich winnaar noemen van de verkiezingen met een zetel winst. Een verschuiving van één zetel vindt wel vaker plaats op Terschelling, maar opvallend is wel dat dit deze keer ten koste lijkt te gaan van het CDA.
Voor het CDA een heuse aderlating nu zij met 1 zetel door moet en daarmee ook een ervaren, betrouwbaar en goed raadslid als dhr. Romar afscheid moet nemen. Gelukkig gaat hij door als commissielid en kunnen we allemaal op die manier nog leunen op zijn dossierkennis en humor.
Voor de VVD is het echt een opsteker! Van 2 naar 3 raadsleden, betekent heel veel voor het raadswerk. Betere verdeling van de taken en portefeuilles en meer tijd voor de dossiers. Dit zal vast een verdiepingsslag betekenen en we kijken daar dan ook naar uit.
Van harte gefeliciteerd VVD Terschelling!

De Partij van de Arbeid heeft op Terschelling haar 4 zetels weten te behouden en dat is gezien de landelijke trend een hele mooie prestatie. Wij leveren op Terschelling zelfs procentueel de grootste raadsfactie van Nederland, 32,5%. Iets waar wij heel erg trots op zijn!
Wij hebben, met een sterk en mooi team, er 4 jaar lang alles aan gedaan om zo goed mogelijk ons verkiezingsprogramma uit te voeren. En dat is grotendeels gelukt!
Wij zijn kritisch gebleven naar het College, waar we zelf deel van uitmaakten. Ook naar onze eigen wethouders en dat zullen wij blijven doen. We hebben geluisterd naar de eilanders als er zaken niet goed gingen en hebben daar ook wat mee gedaan.
Wij staan open voor kritiek en nieuwe ideeën, dus blijf ons alstublieft hiermee voeden! Dat kan gelijk morgenavond alweer op ons openbaar spreekuur. Normaal gesproken op donderdag voor een commissievergadering, maar we moesten vanavond ergens anders zijn..
Nog één belangrijk punt dat opvalt en dat is het aantal vrouwen dat gekozen is in de nieuwe raad. 50% meer vrouwen dan waar we de vorige periode mee afgesloten hebben. Dat wil dus zeggen van 2 naar 3. En ze maken allemaal onderdeel uit van de PvdA fractie! Aan de ene kant ben ik daar erg trots op, sterkte Jan Willem, aan de andere kant maakt het mij ook wat droevig.
Dus aan de andere partijen wil ik graag een oproep doen: kom op! Zorg dat je vrouwen erbij krijgt! Ze zijn er echt wel, vrouwen die dit interessant vinden en leuk om te doen, ook binnen jullie gelederen. Maar geef ze wel de ruimte en neem ze serieus. Doe er moeite voor om die vrouwen te bereiken en positie te geven.
Aan de vrouwen die zich thuis voelen bij één van de andere partijen, wil ik zeggen: Ga ervoor staan, laat je stem horen. Met een dosis zelfspot en doorzettingsvermogen komt het echt goed.

Dan nu naar de komende formatieperiode.

De Partij van de Arbeid heeft, naar aanleiding van de verkiezingsuitslag, het initiatief genomen in het proces om te komen tot een nieuw college.
De ochtend na de verkiezingen hebben we met alle vijf de lijsttrekkers tezamen, koffie gedronken en heeft een ieder zijn gevoelens over de verkiezingsuitslag kunnen delen. Ook heb ik de anderen gevraagd, hoe zij een nieuw college voor zich zien.
Alle partijen, behalve Samen Terschelling, gaven aan regeringsverantwoordelijkheid te willen nemen.
Bij de VVD leefde ook de wens om getalsmatig met een breder draagvlak te gaan werken, dan een 6-5 meerderheid.
Gezien hun situatie ook heel begrijpelijk natuurlijk.
Dit heb ik meegenomen in een overleg met onze oude fractie, nieuwe fractie, bestuur en wethouder. Wij zijn daarop unaniem tot de conclusie gekomen dat, gezien de verkiezingsuitslag, wij eerst de VVD zouden moeten vragen om met ons de gesprekken aan te gaan.
Afgelopen maandag heb ik daarom weer de andere lijsttrekkers bij elkaar gevraagd en hen verteld hoe wij erin stonden.
De VVD heeft daar positief gereageerd op ons voorstel en een eerste kennismakingsgesprek tussen de beide fracties heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ik heb bij die bijeenkomst ook aangegeven dat het vervolg, wat de PvdA betreft, wel wat anders zal gaan dan vorige keren.
Wij vinden het belangrijk dat ook de andere partijen in de gemeenteraad zich kunnen herkennen in het akkoord wat uiteindelijk voorligt. Uiteraard zullen we het niet overal over eens worden, maar op de grote dossiers is het van belang dat alle partijen hun steentje kunnen bijdragen. In de openbaarheid wat ons betreft.
Hier zouden ook belangenorganisaties en betrokken eilanders aan bij kunnen dragen.
Wij willen geen dichtgetimmerd coalitieakkoord dus.
Van cruciaal belang bij een dergelijke nieuwe opzet is wel dat alle politieke partijen hier achter staan en constructief meedoen, anders werkt het niet.
De andere lijsttrekkers hebben maandag aangegeven hieraan mee te willen werken, maar het lijkt ons zinvol om dat ook in een openbare vergadering nogmaals uit te spreken en daar is dit wel het moment voor.
Wij horen dus graag van de andere fracties of zij hier nog steeds aan mee willen werken.
Wat de PvdA betreft wordt het dan een soort eilandakkoord, of eilandprogramma. Met concrete doelen voor de komende raadsperiode, zonder gelijk weer te vervallen in een coalitie-oppositieverhaal.
Hoe dit precies ingevuld gaat worden, zal gaande het proces moeten blijken. Het is iets nieuws, wat op meerdere plekken in het land nu wordt uitgeprobeerd, maar wij vinden dat dit zeker de moeite waard is om te proberen.
Met ondersteuning van de griffie en de burgemeester, denken wij dat dit een positieve insteek voor de nieuwe raadsperiode kan zijn.
De onderwerpen die zich vast lenen voor deze nieuwe aanpak zijn de woningnood en onze duurzaamheidsambitie.
Zoals al eerder opgemerkt in de campagne, verschillen de partijprogramma’s niet zo heel veel op deze punten en het zou dan toch ook moeten lukken om hier gezamenlijk uit te komen.
Wij kunnen ons voorstellen dat ook op het gebied van leefbaarheid, zorg, armoedebeleid, welzijn, cultuur en sport veel overeenkomsten te vinden zijn en we zullen samen met de VVD bespreken welke onderwerpen we op de nieuwe manier kunnen aanpakken.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om hier maanden over te doen. Er zal wel wat vaart achter het hele proces moeten zitten.

Nog één klein dingetje voorzitter. Vandaag in de LC stond de raadsbingo, met enkele veelgebruikte opmerkingen in raadzalen. Zoals bijvoorbeeld: “ik deel met u de zorgen” en “binnen de gestelde kaders”. Misschien aardig om hier aan mee te doen en te kijken welk raadslid de bingokaart als eerste volmaakt.

Hier wil ik het voor nu bij laten. Wij houden u allemaal op de hoogte van de voortgang in het proces en vragen u ook om actief mee te doen!

Dank u wel.

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan