9 maart 2015

Eilanders willen af van ‘beddenboekhouding’

statenfractie logo
Persbericht

LEEUWARDEN – Ondernemers op Terschelling willen af van de ‘beddenboekhouding’. Deze boekhouding, die gebruikt wordt aangaande het maximaal toegestane aantal logiesplaatsen, wordt betiteld als ‘overbodig’ en ‘verouderd’. De PvdA in Fryslân stelt daarom voor de tweede keer vragen over deze ingewikkelde en achterhaalde methode.

 

Toen de PvdA in 2013, bij een tussentijdse evaluatie van het streekplan, vragen stelde over de ‘beddenboekhouding’ gaf het college duidelijk antwoord volgens woordvoerder Voigt. “Er is toen aangegeven dat zij het hinderregelgeving vinden, en het weinig zinvol is om deze boekhouding te blijven handhaven.” Namens de PvdA wil Voigt nu weten of gedeputeerde staten overweegt de ‘beddenboekhouding’ af te schaffen. “Ik wil graag van het college weten of er een werkbaar alternatief is en of ze bekend zijn met de opvatting van de eilanders.”

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde:

Gericht aan GS
Inleidende toelichtingAfgelopen maandag werd tijdens een bijeenkomst van de Terschellinger Ondernemers Vereniging door de aanwezige eilanders en ondernemers wederom gepleit vóór afschaffing van de beddenboekhouding.De discussie over het nut en de noodzaak van deze systematiek speelt al langer en ook op andere eilanden. Het is een verouderd instrument, zorgt voor overbodige bureaucratie, en er zijn alternatieve stuurinstrumenten via bijvoorbeeld het bestemmingsplan.Bij de tussentijdse evaluatie van het Streekplan in 2013 heeft ook het college, op vragen van de PvdA, aangegeven dat deze beddenboekhouding in de praktijk te ingewikkeld is en ook achterhaald. Het college heeft toen aangegeven dat zij vinden dat het hinderregelgeving betreft, en het weinig zinvol is deze boekhouding te blijven handhaven. 
Vragen
  1. Bent u bekend met de opvatting van de eilanders over de beddenboekhouding?
  2. Overweegt u een voorstel te doen tot afschaffing van de beddenboekenhouding of een beter/werkbaar alternatief?
  3. Zo ja, wanneer kunnen wij dit voorstel verwachten?
Indiener(s)Tjerk Voigt, PvdA
Datum4 maart 2015