Door op 6 april 2015

ELKE VEZEL TELT !!!!

Gescheiden afval inzamelen is goed voor het mileu, is duurzaam. Van plastic maken we

weer plastic, van papier weer papier, en textiel kan vaak “een nieuw leven

leiden”………als grondstof of voor mooie nieuwe stoffen.

 

In Fryslan zijn we daarmee goed bezig. Zo zijn er voor textiel dit jaar 40 extra

textielcontainers geplaatst. Daarin mag alle overbodige textiel worden gegooid.

Voorheen was het alleen bedoeld voor nog direct herbruikbare kleding, voor schone en

niet-kapotte kleding, nu dus voor alles. De kleding die niet meer direct bruikbaar

is om te dragen wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe textiel.

In Sneek en Leeuwarden zijn kledingsorteercentra: daar wordt door zo’n 50

medewerkers alles wat uit de containers komt uitgezocht. De arbeidsplaatsen bieden

de medewerkers een kans om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of om

werkervaring op te doen.

De extra containers zijn een geweldig initiatief dat ervoor zorgt dat er steeds

minder textiel meer bij het gewone huisvuil terecht komt. Alleen al in 2014 is er in

Friesland in totaal 1770 ton textiel ingezameld en hergebruikt. Omdat nu ook kapotte

en versleten kleding wordt verwerkt,… en door de extra containers…, kan dit in

2015 nog veel meer zijn. En dat is hard, hard nodig als je nagaat dat er jaarlijk in

heel Nederland 140 miljoen kilo textiel in het gewone afval belandt en wordt

verbrand.

Textiel inzamelen is duurzaam, goed voor t milieu, en goed voor de arbeidsmarkt!

In 2013 mocht ik het kledingsorteercentrum in Sneek openen. Vrijdag 3 april ging ik

mee-sorteren in het textielsorteercentrum in Sneek om daarmee hopelijk nog meer

aandacht te krijgen voor hergebruik van textiel! Zegt het voort: alle textiel in de

textielcontainers!!!