Door Henk van Deelen op 2 juli 2015

Inbreng PvdA extra raadscommissie 29 juni: “Kadernota 2015”

Een kadernota is een document  waarin de Hoofdpunten van het beleid  en de Financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven. Wat  we nu behandelen is dat nu een kadernota ? Dekt de vlag de lading ? Wij zijn van mening dat dat niet het geval is. Wij zien dit als een voortgang /bestuurs rapportage .  Door middel van stoplichtkleuren  wordt de voortgang  weergegeven:

Groen is mooi, dan is de doelstelling gerealiseerd : 38 stuks. Rood betekent of nog niet gestart, of stilstand : 16 stuks. Oranje, we zijn er mee bezig: 56 stuks.

Hoeveel kleuren oranje zijn er, variërend van fel oranje, tot licht ,van uitgevoerd tot het prille begin? In totaal zo’n 110 zaken worden genoemd in dit rapport.

Hoeveel tijd heb je nodig om, in hoofdlijnen, hier iets van te vinden? De raadsleden moeten hier in zeer korte tijd doorheen. Er moet veel werk worden verzet, om deze taken uit te voeren.

Hiervoor heeft de raad de jaarlijkse begroting vastgesteld.De raad mag er op vertrouwen dat bij overschrijding  van de in de begroting genoemde budgetten corrigerend  wordt opgetreden.En er passende maatregelen worden genomen, op de rem trappen, creatief  denken is dan een vereiste. Nu dus pas op de plaats.

Op blz 85  staat een staatje  van diverse posten die nadere uitleg behoeven, en die niet of onvoldoende begroot zijn:

  • Ophoging verplaatsingskosten  € 90.000
  • was het budget hiervoor € 30.000 ? totaal dus  €120.000 per jaar  =  €10.000 per maand   Wie kan of wil dit uitleggen aan de burger en de raad:   €2300 p.w.  Waarom slechts  €22000 begroot  voor vervanging bij ziekte  ?
  • Kosten Flexibele schil  €60.000 ,waarom niet begroot  ?

Is het knelpunten budget al verwerkt en de vacature ruimte   ?

  • Het bestaande budget  voor ziekte en zwangerschapsverlof  bij elkaar, voor deze drie posten was € 124.000 begroot. Wordt daar nu € 250.000  bij gevraagd? Hebben we het dan over €374.000 .  Is dit  incidenteel ,of structureel,ook dit is onduidelijk ?  Wat gaat er nu gebeuren ?  Wat zijn de opties ? Wat gaan we wel of niet doen , wat valt er stil?  Kunnen we onze ambities  waar maken, zijn we realistisch bezig ? Als we te veel willen, moet u dit aan de raad  voorleggen.

Hier zouden we het graag over hebben we vragen om een nieuw uitgewerkt voorstel richting Commissie. Dit is, wat onze fractie betreft, een duidelijke opdracht voor het College om hier  direct mee aan de slag te gaan.

Conclusie: Met deze nota kunnen wij niet instemmen.  

 

 

 

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen