1 november 2015

Jeugdloon

Naar aanleiding van de behandeling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid in de raadsvergadering van oktober, heeft de PvdA Terschelling aandacht gevraagd voor afschaffing van het jeugdloon.
Landelijk is de beweging Young & United actief, om het jeugdloon afgeschaft te krijgen.
In de beleidsnota voor inkoop- en aanbesteding van de gemeente Terschelling wordt erover gesproken dat de gemeente Terschelling gelijke behandeling eist.
Het volgende staat in de nota:

“Gelijke behandeling: gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.”

Hierop heeft de PvdA Terschelling dus gevraagd of dit ook geldt voor het jeugdloon.
De portefeuillehouder financiën Burgemeester Wassink, heeft toegezegd dit in het College te bespreken en daar vervolgens de Raad schriftelijk op te antwoorden