Door op 23 oktober 2013

Laatste update rond de wisselingen binnen de fractie.

Beste leden en belangstellenden,

Het zal u niet ontgaan zijn, de politiek in de gemeente Terschelling heeft een roerige tijd achter de rug. Ook de PvdA heeft zich daar helaas niet aan kunnen onttrekken, met een fractievoorzitter die de fractie heeft verlaten. Omdat we nadrukkelijk geen personen willen beschadigen, noch de inhoud van vertrouwelijke gesprekken openbaar kunnen maken, kunnen we niet in detail op de gang van zaken ingaan.

Martin Schellenberg heeft eind september besloten uit de fractie te stappen.  Martin  heeft in zijn berichtgeving daaromtrent gemeld, dat hij deze keus heeft gemaakt naar aanleiding van een gesprek met de kandidaatstellingscommissie voor de PvdA Terschelling.

Deze kandidaatstellingscommissie heeft als opdracht een conceptkandidatenlijst te formeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Daartoe heeft zij o.a. gesprekken gehouden met alle kandidaten en huidige fractieleden. Dit soort gesprekken met de commissie is vertrouwelijk, wij kennen de inhoud niet en wij willen die ook niet kennen. Dat zou immers een integere procedure naar de kandidatenlijst in de weg staan.

Wie uit een fractie stapt en zelf verder gaat in de gemeenteraad onder een andere naam, ontneemt de partij die hij verlaat een zetel. Dit wordt in de Partij van de Arbeid als ongewenst beschouwd en past niet binnen de integriteitscode van de PvdA.

Het is prettig dat de Martin  Schellenberg na een korte periode heeft besloten zijn zetel weer ter beschikking aan de PvdA te stellen.

Deze zetel zal  op 22/10 door Toussaint Schroders worden ingenomen  namens de PvdA.

Toussaint, die nu nog secretaris is in ons bestuur, zal samen met ons zorgen voor een goede overdracht naar een nieuwe secretaris.

Het is nu tijd om deze zaak achter ons te laten,  zodat onze politici zich weer voluit kunnen wijden aan het besturen van de gemeente, en het bestuur zich kan richten op de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

De belangrijke dossiers op Terschelling verdienen dat we er weer met volle kracht de schouders onder zetten!

 

Een hartelijke groet,

Bestuur van de PvdA Terschelling