Door Christa Oosterbaan op 25 januari 2018

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

De verordening leerlingenvervoer is aangepast, zodat ook ouders van kinderen die aan de wal voortgezet onderwijs volgen een vergoeding voor de bootkosten kunnen krijgen, afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Wij zijn hier als PvdA natuurlijk heel blij mee. Het mag in Nederland nooit zo zijn dat de kosten voor het vervoer naar school een kind belemmeren dát onderwijs te volgen wat bij hem of haar het beste past. Of anders gezegd: de dikte van de portemonnee van de ouders zou niet de doorslag mogen geven of ieder kind dezelfde kansen krijgt op de middelbare school.

 

Complimenten dus dat het College hier mee aan de slag is gegaan.

 

Een aantal maanden geleden hebben wij vragen gesteld over het leerlingenvervoer voor kinderen die naar speciaal onderwijs gaan aan de vaste wal. We hebben hier keurig antwoord op gekregen in een memo.

Ouders kunnen een vergoeding krijgen voor het gebruik van openbaar vervoer of eigen vervoer.

Daar zit hem nu net de crux.

Deze kinderen kunnen lastig met het openbaar vervoer en de ouders rijden ieder apart heen en weer naar de boot. Carpoolen bleek niet mogelijk.

Kunnen we hier niet ook iets aan doen? Een taxibusje heen en terug bijvoorbeeld? Lijkt ons ook beter voor het milieu dan allemaal apart rijden.

 

De andere vraag had betrekking op kinderen die op het eiland extrra zorg krijgen. In de plusklas praktijk dan wel de plusklas.

Het antwoord hierop was dat er recht was op een vergoeding wanneer de afstand meer dan 6 km bedraagt…

Tsja daar ga je dan op Terschelling. Deze beide plusklassen vinden plaats in Midsland…

 

Maar het gaat niet zozeer om de financiële vergoeding, als wel om het principe dat je kind extra zorg nodig heeft en gelukkig ook krijgt op het eiland. Bínnen de reguliere schooltijden, maar dat de ouders dan wel onder schooltijd zelf even kinderen daarnaar toe moeten brengen.

Dit vinden wij bijzonder. Dat zou een beetje neerkomen op zelf je kind naar schoolzwemmen of buitengym brengen ónder schooltijd.

Veel ouders werken juist onder schooltijd.

Hier is toch wel een mouw aan te passen? Laat deze schooltijden zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat ze in ieder geval tegelijk beginnen als plusklas praktijk en plusklas (dat is nu 15 minuten na elkaar) en laat 1 keer in de week een taxi deze kinderen brengen en halen.

 

Wij vroegen ook naar de verantwoordelijkheid als er iets gebeurt vanaf het moment dat de kinderen van het ene schoolplein stappen tot zij op het andere schoolplein zijn. Is het niet zo dat normaal gesproken onder schooltijd de school verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen?

Dit gaat verder dan een inzittendenverzekering van de ouder die rijdt.

 

Wij horen graag de mening van de andere fracties hierover en van de portefeuillehouder horen wij graag of hier een oplossing voor te bedenken is. Zonder direct in allerlei regeltjes te vervallen.

 

Dank u voorzitter.

 

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan