Marika Spanjer stelt zich voor

3 maart 2018

Ik ben Marika Spanjer, gehuwd met Henk en moeder van twee dochters. Ook ik ben de aankomende vier jaar bereid om mij in te zetten voor onze democratie.

Mijn passie voor de politiek komt voort uit mijn verlangen naar een samenleving waarin iedereen solidariteit, eerlijk delen en respect voor een ander kent.

In de plaatselijke politiek sta ik voor een stabiel en betrouwbaar bestuur waar je de toekomst mee in kunt. Voldoende voorzieningen en een goed studieklimaat voor kinderen vind ik belangrijk. Daarnaast wil ik samen met u werken aan goede zorg voor iedereen en een vertrouwd gezicht aan het bed. Ik wil mij inzetten voor een schone, duurzame samenleving en een eiland dat ook voor de generaties na ons leefbaar is.

Met deze ambities ga ik graag voor u de politieke arena in:

Lijst 1 Nummer 3