Door op 16 maart 2015

Motie “Snelvaren” ingediend door Lutz Jacobi.

MOTIE VAN HET LID JACOBI

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat het snelvaren op het Wad buiten de daartoe aangewezen geulen de laatste jaren sterk toeneemt,

Constaterende, dat dit gevaarlijk is,

Constaterende, dat snelvaren de belangrijkste ergernis is op het Wad,

Constaterende, dat de gewenste gedragsverandering ondersteund moet worden door handhaving in de repressieve sfeer, bij wijze van stok achter de deur,

Constaterende, dat controle met een schip niet effectief en wel duur is,

Constaterende, dat op de vuurtorens radarbeelden beschikbaar zijn die veel bruikbare informatie bevatten over ongeoorloofd snelvaren,

Verzoekt, de regering, de verkeersleiders op de vuurtorens in te gaan zetten bij de handhaving op het snelvaren en de radarbeelden te gebruiken voor handhaving van de bestaande regelgeving inzake snelvaren.

En gaat over tot de orde van de dag

Jacobi

Tweede Kamer der Statengeneraal