MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN AUKJE DE VRIES besluitvorming gaswinning