17 september 2015

Nieuwsbericht : Gemeente informeert bij COA naar mogelijkheden opvang

Het college van B&W heeft met het COA contact opgenomen om te informeren naar de (on)mogelijkheden van opvang van vluchtelingen op Terschelling. De gemeente voelt haar verantwoordelijkheid bij deze problematiek en wil graag samen met eilander initiatiefnemers onderzoeken of zij een bijdrage kan leveren.

Volgens het COA is de vraag naar extra opvang structureel. De organisatie richt zich normaal gesproken op plekken (bestaande gebouwen of kavels) waar ze huisvesting kan realiseren voor zo’n 600-800 personen. Het COA is continu op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe opvanglocaties.

Het COA maakt onderscheid in de volgende opvangmogelijkheden:

  • noodopvang (400-600 personen voor ca. 6 maanden)
  • tijdelijke opvanglocaties (300-800 personen voor 1 á 2 jaar)
  • reguliere opvangcentra (600-1000 personen voor 5 tot max. 10 jaar)

Bij het bepalen van de geschiktheid van een locatie wordt onder meer gelet op:

  • de aanwezigheid van voorzieningen, zoals onderwijs
  • de mogelijkheid van een herbestemming tot woon- of logiesfunctie
  • voor 600-800 personen is een oppervlakte van ca. 4 ha nodig

Gelet op de informatie van het COA lijkt een opvanglocatie op Terschelling niet voor de hand liggend. Als er eilander initiatieven of ideeën zijn, kunt u deze bespreken met de gemeente. Samen bekijken we dan wat de beste weg is om deze onder de aandacht te brengen bij geëigende instanties.

Het kan zijn dat er ontwikkelingen zijn en het COA haar werkzijze aanpast. Wij zullen proberen u hiervan zoveel mogelijk op de hoogte te houden.