Door Henk van Deelen op 16 februari 2017

nota van uitgangspunten havengebied.

Nota van uitgangspunten Havengebied. 

Een zinsnede hieruit: “Een nieuw Bestemmingsplan faciliteert gewenste ontwikkelingen.”

Het lijkt ons een goede zaak dat je goed voorbereid te werk gaat als je deze uitgangspunten gaat benoemen.

Het is voor onze fractie de vraag of we nu op de goede manier bezig zijn.

Waar blijft de al zo lang beloofde havenvisie met de daaraan verbonden inspraak en wensen, welke aanwezig zijn onder onze burgers?

In deze havenvisie zouden wat ons betreft zaken moeten komen te staan zoals: het oppikken bij de boot van gasten, parkeren, fietsenstalling, fietsverhuurders, plaatsen van de bussen en taxi’s etc.etc. Deze zaken geven aanleiding tot een goede gedachtenwisseling met onze burgers én het kan betekenen dat je de indeling van het Haventerrein zal moeten aanpassen.

 Onze fractie heeft het gevoel, dat we in de verkeerde volgorde bezig zijn.  

Het bijvoorbeeld wel benoemen van een “locatie gebonden opslag van huurfietsen” dat is zo’n punt dat je bij het opstellen van die havenvisie onder moet brengen.

Ook spreekt het College over het masterplan dat in het eerste Kwartaal van 2017 wordt verwacht?

Wat is dan de rol van een Masterplan en wanneer kunnen we die dan verwachten?  

Het lijkt een beetje een Kip- Ei verhaal.

Onze fractie zou het graag anders zien.

Eerst de havenvisie opstellen en dan die havenvisie gaan onderbrengen in de nota van uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan.

Dat lijkt onze fractie de juiste volgorde.

Henk van Deelen

Henk van Deelen

   

Meer over Henk van Deelen