19 april 2018

Persbericht. Evert van Leunen

Nu op Terschelling aan een nieuwe coalitie en een nieuw college van B&W wordt gewerkt door een “eiland-programma” op te stellen, moeten wij u melden dat Evert van Leunen als wethouder geen deel uit zal maken van het nieuwe college van B&W.
Gedurende een interim-periode van negen maanden heeft Evert deze functie voor de PvdA op Terschelling bekleed. We hebben allen veel tijd en energie gestoken in deze interim periode, maar we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat Evert beter tot zijn recht zal komen in een andere functie.
De PvdA op Terschelling zal op zoek gaan naar een nieuwe wethouderskandidaat voor de komende bestuursperiode.
Wij danken een ieder die Evert geadviseerd en gesteund heeft en kijken terug op een goede periode.
Fractie PvdA Terschelling en Evert van Leunen.