Persbericht over de formatie

27 maart 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. ‘De kiezer heeft gesproken’. Op Terschelling is de PvdA de grootste gebleven met 4 van de 11 raadszetels. De fractievoorzitter van de PvdA, Christa Oosterbaan, gaat in gesprek met de VVD om te komen tot een nieuw coalitieakkoord en een nieuw college van B&W.
De VVD, bij de verkiezingen één zetel gewonnen en heeft nu 3 raadszetels, heeft ingestemd met het verzoek van de PvdA.
In de openbare raadsvergadering van donderdag 29 maart a.s. wordt de verkiezingsuitslag toegelicht en zal het verloop van het formatieproces met alle partijen worden besproken.
U bent om 19.30 uur van harte welkom om het gesprek bij te wonen in de raadszaal van het gemeentehuis.