Door op 8 september 2013

Reactie van de PvdA op de ontwikkelingen in de Terschellingse politiek

Beste leden en andere bezoekers van deze website,

Het kan haast niet anders of u heeft iets vernomen over de situatie rond Plaatselijk Belang, de coalitiegenoot van de PvdA op Terschelling.

Twee raadsleden van Plaatselijk Belang hebben zich afgesplitst, waardoor de coalitie niet langer op een meerderheid in de raad steunt.

Dat betekent dat wij momenteel in een bestuurlijk vacuüm verkeren, waarin het besluitvormingsproces stagneert.

Als PvdA Terschelling zijn wij zeer bezorgd over deze situatie, die wij zo spoedig mogelijk ten goede willen keren. De gemeente Terschelling verdient een stabiel, productief, en democratisch gevormd bestuur.

Daarom stelt onze fractie van de PvdA, samen met wethouder Teun de Jong, alles in het werk om een einde aan de bestuurlijke onzekerheid te maken.
Ik kan u verzekeren dat men al sinds de bekendmaking van de afsplitsing actief op zoek is naar de best mogelijke oplossing.

Daarbij wordt elke samenwerkingsvorm zorgvuldig onderzocht, met als belangrijkste criterium het belang van het eiland en de eilanders.

Marjolein van Urk
Voorzitter PvdA Terschelling

PS: Wij realiseren ons ook dat deze crisis binnen Plaatselijk Belang diverse personen beschadigt en verdriet doet. Mede namens fractie, wethouder en bestuur wens ik deze mensen alle sterkte.