1 oktober 2013

Uittreden Martin Schellenberg

Helaas is er vandaag een vroegtijdig eind gekomen aan de samenwerking tussen de fractieleden en hun voorzitter, Martin Schellenberg.

Het is in mensenwerk nu eenmaal zo dat niet iedereen hetzelfde in elkaar zit. Zo zal ook de oorzaak van de problematiek door de diverse betrokkenen verschillend zijn beleefd en dus verschillend worden geduid.
Wat mij betreft is het niet nodig daarop verder in te zoomen.

Wel past hier een woord van dank aan de fractie, voor hoe zij zich de afgelopen tijd staande heeft gehouden in de politiek, ondanks de eigen worsteling. Dit geeft me veel vertrouwen voor de toekomst van de PvdA Terschelling.

Rest mij nog om Terschelling een goed laatste halfjaar van de raadsperiode toe te wensen, waarin gezamenlijk een aantal stevige knopen worden doorgehakt, bij voorkeur aan de linkerkant!

Marjolein van Urk
Voorzitter PvdA Terschelling