9 juli 2017

Wethouders wissel

 

Foto Andre Brink. Eilandpers

Na 27 jaar actief te zijn geweest in de politiek van Terschelling, legt wethouder Teun de Jong zijn taken neer. Hij start op 1 augustus als raadsgriffier van de gemeente Dantumadiel. De PvdA afdeling Terschelling bedankt Teun voor zijn inzet en wenst hem succes toe in zijn nieuwe functie.

 

Door het vertrek van Teun de Jong, is in de raadsvergadering van 4 juli Evert van Leunen als de nieuwe wethouder beëdigd. Evert-Jan van Leunen, is 55 jaar, geboren en getogen Terschellinger en is opgegroeid in een echt “rood nest”. Zijn vader Gerrit, is in het verleden ook nog korte tijd raadslid geweest voor de PvdA op Terschelling.
Evert, was werkzaam bij de gemeente Terschelling als beleidsambtenaar Fysieke Leefomgeving, en heeft de overstap naar de eilander politiek gemaakt.
De fractie is verheugd dat het gelukt is, binnen de partij, een betrokken eilander te vinden, die ambitieus is en zeer capabel wordt geacht om het wethouderschap op Terschelling te vervullen.