1 mei-viering en een honderdjarig jubileum

4 mei 2019

Vanwege het traditionele meibranden werd de 1 mei-viering op 4 mei gehouden. In het West End-theater werden er voorafgaand aan de Bunker TV-film maar liefst drie jubilarissen gehuldigd. In het midden mw. Klijn, 50 jaar lid, geflankeerd door dhr. Sixma en mw. Drijver, beiden 25 jaar lid. Bij elkaar opgeteld een honderdjarig jubileum!