Door Aukje Schol op 5 april 2018

Bestemmingsplan haven. Commissievergadering 4 april

Dank u wel voorzitter
Voor ons ligt het aangepaste bestemmingsplan voor het havengebied. Voor het havengebied geldt nu een aantal sterk verouderde bestemmingsplannen en daarom is er gekozen om één nieuw plan op te stellen. De bedoeling hiervan is om te beschrijven wat er al is, met andere woorden: het is conserverend van aard. Op dit nieuwe bestemmingsplan zijn eerder al een aantal zienswijzen binnen gekomen en deze zijn verwerkt in het datgene wat nu voor ons ligt.
Voorzitter, bij dit plan heb ik de volgende drie vragen aan de wethouder:
1. In het originele plan staat dat uitbreiding van maximaal 200 vierkante meter van de bestaande bebouwing mogelijk gemaakt wordt. Gelukkig is dit punt geschrapt maar, in een bijlage; het Advies Natuurwaarden BP Havengebied West -Terschelling, staat dit tot drie keer nog wel genoemd als zijnde toegestaan. Dit lijkt me erg verwarrend en mijn vraag is dan ook of deze punten voorzien kunnen worden van de kanttekening dat dit niet meer van toepassing is zodat het duidelijk dat dit punt geschrapt is.
2. Er staat een aantal containers voor opslag op de werkhaven, zoals bijvoorbeeld de container van Abbink. Hebben deze een vergunning en zo ja voor hoe lang?
3. De mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op de werkhaven is niet meer in dit plan opgenomen, maar dit is niet terug te vinden in de lijst met wijzigingen. Wat er wel staat is dat dit in de beleidsvisie zonnepanelen terug komt. Dit laatste willen wij als fractie graag
geschrapt hebben, dus géén zonnepanelen op de werkhaven. Kan de wethouder dit toezeggen?
Tot zover voorzitter