Bestemmingsplan Westerkeijn

Door Aukje Schol op 21 november 2018

Dank u wel voorzitter,

De fractie van de PvdA-Terschelling kan in principe instemmen met het vaststellen van het bestemmingsplan Landerum, ‘locatie  Westerkeijn’.

Al hopen we, naar aanleiding van het antwoord van de wethouder in de commissie van 30 oktober dat de locatie toch voor oeròl behouden kan blijven.

 Toch is er ons inziens nog één niet onbelangrijk punt: de strook agrarische grond die in dit plan de bestemming ‘bos’ krijgt. In een memo dat we vandaag van het college mochten ontvangen wordt uitgelegd dat het beter is die strook als bos te bestemmen omdat dat de feitelijke situatie weergeeft. Verder wordt er duidelijk beschreven dat de bestemming ‘bos’ net zomin naar ‘recreatie’ kan worden omgezet als ‘agrarisch’.  Voorzitter, op zich kunnen we daar mee leven. Echter, in het eilandakkoord staat, dat het, het uitgangspunt is dat het areaal aan agrarische grond behouden blijft, en dat is nu precies waar het ons hier om gaat. Immers, als je een strook agrarische grond omzet in iets anders, in dit geval ‘bos’, verklein je het totale oppervlak aan agrarische grond. Omdat we de boeren op Terschelling willen behouden, onder andere vanwege de diversiteit in werkgelegenheid, het behouden van het eiland-eigene en het verzorgen van het polderlandschap is het nu juist zo belangrijk dat het areaal aan agrarische grond niet slinkt. En daarom hebben we besloten om de volgende motie in te dienen:

Voorlezen motie

Tot zover, voorzitter.