Door Aukje Schol op 7 oktober 2018

Bestemmingsplan Zuid Midslandweg (COOP)

Dank u wel voorzitter,

De fractie van de PvdA vindt het in deze tijd van woningnood en met een eilandakkoord waarin 135 nieuwe woningen worden aangekondigd niet uit te leggen om een woning, waarvoor zelfs een vergunning voor een tweede woning is afgegeven, af te breken ten behoeve van een parkeerterrein dat alleen bedoeld is voor de piekmomenten tijdens het hoogseizoen. Nergens wordt in dit verhaal met cijfers, bv door een parkeerdrukmeting gestaafd dat een parkeerterrein een meerwaarde zou zijn. De parkeerdruk is naar onze eigen mening niet zo hoog dat een parkeerterrein echt dringend nodig is. Ons huisvestingsprobleem is echter wel dringend. Wat ons betreft is het dan ook niet logisch om voor een parkeerplaats, die, ik zeg het nog maar eens, alleen voor de piekmomenten tijdens het hoogseizoen bedoeld is, een woning te gaan onttrekken uit de woonvoorraad. En daarom, voorzitter, is de fractie van de PvdA-Terschelling van zins  mee te gaan in het advies van het college om geen medewerking te verlenen aan de realisatie van dit parkeerterrein. 

Tot zover, voorzitter