De Erfgoedverordening Raad 26-3

27 maart 2019

De erfgoedverordening, zoals eerder gezegd een goed raamwerk waar we mee verder kunnen.
De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het toch jammer, dat wat we hebben aangedragen tijdens de commissievergadering, terzijde is geschoven door het college. Wellicht heeft het college onze woorden niet goed begrepen.
Daarom een nadere uitleg wat wij in dit kader verstaan onder een plaatselijke commissie.
Een plaatselijke commissie zou een inventariserende groep vrijwillig betrokken Terschellingers zijn, die een advies geeft aan de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, om erfgoed aan te wijzen. En laten we het immaterieel erfgoed daarbij zeker niet vergeten.
.
Het college zou de oproep moeten doen en de groep kunnen faciliteren
met een ruimte en koffie.
In de commissievergadering is ook gesproken over mogelijk financiële gevolgen voor eigenaren van toekomstig erfgoed. Wij als Partij van de Arbeid kunnen daar op dit moment een beperkt beeld van vormen. Voorbeelden hebben wij niet echt in beeld. Misschien dat het college dat wel heeft of dit kan uitzoeken.
De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt, we hebben de bezuinigingen vorige maand nog besproken. Onze vrees is dat in de komende jaren de financiële situatie niet verbetert.
Tot zover voorzitter.
Laat deze groep eenmalig lokale input geven voordat wellicht in 2020,
de CARK haar werk gaat doen. De input van de commissie kan bestaan
uit een longlist van monumenten. Als de erfgoedlijst goed wordt
opgesteld, zal deze verder weinig aanvulling nodig hebben
Om een financiële regeling voor ondersteuning van erfgoedeigenaren te
ondersteunen missen wij op dit moment nog een goede onderbouwing.
Of dit een later stadium wellicht wel aan de orde zou kunnen komen
kunnen we op dit moment nog niet goed bekijken. Daarom lijkt het onze
fractie wat te voorbarig om in dit stadium al een financiële regeling in te
bouwen.