Door Jan-Willem Adams op 5 april 2018

Jaarprogramma helder handhaven. Commissievergadering 4 april

Dank u wel voorzitter.

Handhaving is voor het algemeen belang. Regels gelden immers voor iedereen

Voor ons ligt ter kennisname het jaarprogramma helder handhaven.

Een overzichtelijk document waarin duidelijk de prioriteiten, zoals gesteld door de raad zijn aangegeven.

Echter vinden wij het rijkelijk laat dat het jaarprogramma van 2018 nu pas aangeboden wordt. In het jaarprogramma van 2016 staat aangegeven dat het programma voor 1 juli klaar moet zijn voor het jaar daaropvolgend, zodat de FUMO ruim de tijd heeft om zijn handhavingsprogramma daarop aan te passen. Kan de wethouder uitleggen waarom het programma van 2018 nu pas ter kennisneming word aangeboden?
Een handhavingsjaarprogramma hoort aangepast te worden n.a.v. de bevindingen uit het jaarverslag van het jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Dus voor 2019 nav jaarverslag 2017. Dus mochten de regels niet veranderd zijn, kunnen wij dan het jaarverslag van 2017 en het jaarprogramma van 2019 voor 1 juli verwachten?
Zo nee, waarom niet?

Terug naar het voorliggende jaarprogramma helder handhaven.

In het jaarprogramma is te lezen dat de 30.000 euro die de raad -op initiatief van de PvdA- structureel beschikbaar heeft gesteld, speciaal voor de aanpak van het verhuren van permanente woningen als recreatie woning wordt ingezet. Wel vraagt de fractie van de PvdA zich af hoe de aanpak hiervan de afgelopen 1,5 jaar is gegaan?

De fractie van de PvdA is ook blij dat er hoge prioriteit wordt gegeven aan het zogenaamde klein leed.
Echter is in het jaarprogramma wat betreft onze fractie niet duidelijk aangegeven wat het kleine leed is, er staat een voorbeeld in van fout geparkeerde fietsen maar klein leed is meer dan alleen dat, wij als fractie willen graag van de wethouder horen wat er verder nog als klein leed gehandhaafd gaat worden? En hoe die handhaving gerealiseerd gaat worden?

Er staat in het jaarprogramma dat het binnen de eigen organisatie zal gebeuren en dat in bepaalde gevallen met de politie zal worden kortgesloten.

Kan de wethouder uitleggen wat die bepaalde gevallen zijn en wie er binnen de organisatie gaat handhaven?

Tot slot voorzitter: Waarom is er niet gekozen om de evaluatie van 2017 gelijk met dit jaarprogramma van 2018 aan te bieden. Dat had ons als raad ook de gelegenheid gegeven om te bekijken wat de 30.000 euro aan extra gelden voor de aanpak van recreatief verhuur van permanente woningen in 2017 aan resultaat heeft opgeleverd.

Tot zover voorzitter.