Jaarverslag Helder Handhaven

Door Jan-Willem Adams op 13 maart 2019

Dank u wel voorzitter.

Het jaarverslag Helder handhaven 2018.

Ik wil er graag 2 punten uitlichten:

1. Het recreatief verhuren van woningen die bestemd zijn voor vaste bewoning.
2. De APV of ook wel het klein leed genoemd.

Daarna zal ik nog iets vragen over de reeds wel of niet aangestelde BOA.

Voorzitter: de woningnood is een gigantisch probleem. In het eilandakkoord hebben wij aangegeven om 135 woningen te willen (laten) bouwen.

Er kan echter ook een flinke slag gemaakt worden door het recreatieve verhuur van woningen die bestemd zijn voor vaste bewoning aan te pakken.

De ambitie is 2018 was helder, 15 gevallen aanpakken. In het jaarverslag staat dat er geen afwijkingen zijn in de ambitie en de uitvoering. Echter lezen wij  dat er slechts 2 gevallen in handen van de FUMO zijn gesteld en dat er in de overige 13 gevallen slechts dossiers zijn samengesteld en dat daar dus geen bestuurlijke dwang is uitgevoerd.

Voorzitter is de ambitie die het college stelt gewoonweg niet te hoog? Ik zou het college willen vragen of zij dat ook zo zien en zo nee wat er dan nodig is om de ambitie wel te halen? Op deze manier lijkt het allemaal erg positief maar schieten we er niet veel mee op en dit zou de makkelijkstemanier moeten zijn om woningen voor permanente bewoning weer terug te krijgen in het woningbestand.

Dan voorzitter, de APV, of  ook wel het klein leed genoemd.

Wij lezen, dat er door middel van aanplakken, aanhangers zijn verwijderd van de parkeerplaatsen. Gezien de parkeerproblematiek een goede actie, maar het klein leed is veel meer dan dat.

Fietsen in de winkelgebieden, verkeerd geparkeerde fietsen, hondenpoep, noem maar op.

Voorzitter dit wordt allemaal een steeds groter probleem als er geen handhaving plaats vindt.

Ik wil hier graag een paar voorbeelden noemen;

Er is een heel mooi rolstoelpad aangelegd op het Seinpaalduin, echter, het is bijna niet te doen om daar met schone banden of schoenen naar boven te lopen omdat er ontzettend veel hondenpoep ligt, om over de stankoverlast (met name in de zomer) maar niet te spreken. Het gebied rond het Seinpaalduin zou een visitekaartje van ons eiland moeten zijn.

Ook krijgt mijn fractie signalen, èn zien wij met eigen ogen, vaak dat er autos half op de stoep geparkeerd staan, of erger nog; op een zebrapad, waardoor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten, of met een kinderwagen lopen de straat op moeten om hun weg te kunnen vervolgen.

Zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen. Het straatbeeld op Terschelling verrommelt en er wordt weinig tot niks aan gedaan.

De fractie van de PvdA wil echt niet dat er meteen met het bonnenboekje (of tegenwoordig met de smartphone) wordt gezwaaid, maar mensen moeten er toch minimaal door handhavers op worden aangesproken, en bij herhaling mag er best een keer een bekeuring worden uitgedeeld.

Voorzitter: Ik wil dan ook een dringend beroep doen op de burgemeester om in gesprek te gaan met de betrokken instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving en hen te wijzen op de handhavingstaken die nageleefd moeten worden.

Voorzitter, Ik weet het, het is een dooddoener maar het is nou eenmaal zo, Regels gelden voor iedereen.

Dan voorzitter, de BOA waar wij al zo lang met smart op zitten te wachten; kan de burgemeester aangeven of deze al aan de slag is als BOA en zo nee waar het nu nog op hangt.

Tot zover voorzitter.