Kadernota

Door Christa Oosterbaan op 12 juni 2019

Vandaag bespreken we de kadernota. Het document waarin we alvast de lijnen voor het volgende begrotingsjaar uitzetten.

In deze kadernota zitten wat de PvdA fractie betreft niet veel verrassingen.

Er wordt voornamelijk voortgeborduurd op wat in het Eilandakkoord is afgesproken en op wat wij recentelijk als raad nog uitgebreid hebben besproken bij het financiële document Tijdig de bakens verzetten.

Bij het opstellen van deze kadernota was de meicirculaire van het ministerie van financiën nog niet binnen en dus heeft men daar nog geen rekening mee kunnen houden.

Inmiddels is deze bekend en zijn we dmv een memo, door het College op de hoogte gebracht van de impact ervan op onze gemeentelijke financiën.

Deze impact blijkt niet zo heel groot. De eerste 2 jaren lijkt er een kleine plus te zitten op de Algemene Uitkering, maar de jaren erna een min.

Dit heeft vooral tot gevolg dat het tekort op ons weerstandsvermogen iets minder groot zal zijn en dat het weerstandsvermogen erna iets minder snel zal toenemen.

Zoals al eerder aangegeven heeft de toegezegde compensatie voor de tekorten op het sociaal domein weinig effect. Het Rijk kort aan de andere kant op de Algemene Uitkering in zijn geheel. Per saldo: geen positief effect dus.

Kan het College vertellen hoeveel extra geld de gemeente Terschelling uitgekeerd krijgt voor het Sociaal Domein?

Het is goed te zien dat de 2 grootste speerpunten uit het eilandakkoord: wonen en duurzaamheid ook veel aandacht krijgen in de kadernota.

Het project 135++ begint op stoom te raken en ook voor duurzaamheid ligt een uitvoeringsplan met financiële onderbouwing klaar. Wanneer kunnen wij als raad die financiële onderbouwing tegemoet zien. Kunnen we hier weer eens over bijgepraat worden?

Een aantal vragen en opmerkingen over de kadernota zelf.

Hoe staat het met het onderzoek onder eilanders naar toeristische druk?

Het budget voor het Behouden Huijs wordt 10.000,- minder dan eerst de bedoeling was. Kan de wethouder ons vertellen of hierdoor de museum status van het BH niet in gevaar komt?

Want dat kan volgens de PvdA niet de bedoeling zijn. Dan kost het uiteindelijk  wellicht meer geld, dan deze 10.000,- die nu bespaard wordt.

Hoe staat het met een neutrale locatie voor het eilandteam, ping-loket e.d.?

Wanneer kan het loket voor eilanders van start voor het melden (en oplossen mét terugkoppeling) van klein leed?

Voor de aanpak van alcohol en drugsgebruik onder jongeren wordt een stevig bedrag uitgetrokken. Wat gaat er voor dit bedrag concreet gebeuren en hoe meten we de resultaten?

Veiligheid: in het hoogseizoen wordt op het gebruik van de straat in de horeca- en winkelgebieden en op het haventerrein gecontroleerd staat er. Hoera! Wie gaat dit doen? De politie of de BOA?

Hoe vindt de burgemeester dat het gaat met de toezeggingen van de leidinggevende vd politie nav de vorig jaar ingediende motie politiezorg op Terschelling?

Cultuur: De PvdA fractie vindt het erg belangrijk dat alle kinderen kennis kunnen maken met muziek en dat muziekles ook bereikbaar is voor kinderen waarvan ouders het financieel wat moeilijker hebben. Deze ambitie is ook opgenomen in het eilandakkoord. Hoe staat het met het uitvoeren van deze ambitie?

Christa Oosterbaan

Christa Oosterbaan

Mijn naam is Christa Oosterbaan. Ik ben geboren in 1976 op West. Na het afronden van de zeevaartschool op Terschelling heb ik een aantal jaren gevaren en ben werkzaam geweest bij een maritiem uitzendbureau. Van 2006 tot 2010 heb ik bij Oerol gewerkt. 

Meer over Christa Oosterbaan