Door Aukje Schol op 7 oktober 2018

Kooipad 7

Dank u wel voorzitter,

De fractie van de PvdA-Terschelling gaat akkoord met het onttrekken van de ongebruikte vergunning aan het perceel. De eigenaar heeft, zoals in het gemeenteblad valt te lezen te kennen gegeven geen enkel probleem hiermee te hebben omdat de vergunning die hij wel gebruikt behouden blijft. Bovendien, zo wordt als argument gegeven in het gemeenteblad, zou er dan, een vergunning vrij komen voor een andere agrariër. Er mogen namelijk in totaal slechts zeven van deze vergunningen worden afgegeven.

Nu heb ik over dat laatste de volgende vraag aan de wethouder: Volgens het gemeenteblad zijn er nu, mèt deze er nog bij ook daadwerkelijk zeven in de omloop. Volgens een brief van de Terschellinger campinghouders vereniging, die we omtrent dit agendapunt hebben ontvangen zijn het er nu in totaal acht en dat zou hem zitten in het feit dat Puur Terschelling er geen één maar twee heeft. Dat zou dus betekenen dat je met het onttrekken van deze vergunning op zeven in totaal komt en er dus géén extra vergunning vrijkomt. Klopt dit wethouder?

Tot zover voorzitter